Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
BİLGİ BANKASI
ÖZEL EĞİTİM NEDİR? BİLİMSEL GELİŞMELER YASAL HAKLARINIZ ÖNEMLİ LİNKLER DANIŞMANLIK BİRİMİMİZ DİYOR Kİ..
Özel Eğitim Nedir?

Öncelikle Özel Eğitime kimler ihtiyaç duyar, onu açıklayalım. Özel eğitime ihtiyacı olan birey; çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Peki bireyin yeterliliği / yetersizliği derken kastedilen durum; zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması halidir.

Engelliliğin tanımı ise; bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece, yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumudur.

ve şimdi Özel Eğitim Nedir? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir.

Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan,

Üstün yetenekli olanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlayan

Yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen,

Engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek

Topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatılan eğitimdir.

 Bu eğitimin temel ilkeleri ise;

Özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi istek yeterlilik ve yetersizlikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

Özel eğitime erken başlamak esastır.

Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevreden ayırmadan planlanır ve yürütülür.

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin devamı için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

Özel eğitim gerektiren bireyler için bireysel eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireysel olarak uygulanması esastır.

Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımı esastır.

Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir.

Özel eğitim hizmetleri özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

Her Hakkı Saklıdır © Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. btwebs web Solutions