Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
ÜÇBOYUT KURUMSAL
ÜÇBOYUT AİLESİ VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ HEDEFLERİMİZ ÖZGEÇMİŞLER
MİSYONUMUZ

Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon’un temel ilke ve prensipleri doğrultusunda, eğitim ve öğretimde etkinliği ve verimliliği sağlamak adına, uzman kadro, acemi ruh, teknoloji ve bilimsel gelişmeleri bir araya getirerek, ekip ruhuyla, başarma azmiyle, hep daha iyiye ulaşmak için; çocuk, aile, kurum, araştırma ve danışmanlık hizmetleri vererek her alanda sürekliliğin esas alındığı bir sistem kurmaktır. 

Bu sistem ile özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireyin; birey olduğunun farkına varma, duygu ve düşüncelerini rahatça anlatabilmeleri, çevreyle sağlıklı bir sosyal ilişki kurabilmeleri, bağımsız ya da daha az yardımla yaşamlarını sürdürebilmeleri, var olan yeterliliklerini daha üst düzeyde kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu hedef için; her bireye gereksinim duyduğu alanda, farklı eğitim – öğretim metotlarıyla, alanında uzman ehil kişilerle, bireyselleştirilmiş bir programın, bireyin sosyal çevresi ve ailesini de içine alan bütünselleştirici bir yol izlenmektedir.
Her Hakkı Saklıdır © Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. btwebs web Solutions