Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
ÜÇBOYUT KURUMSAL
ÜÇBOYUT AİLESİ VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ HEDEFLERİMİZ ÖZGEÇMİŞLER
HEDEFLERİMİZ

- Bilimsel alanda yapılan çalışmaları takip etmek ve uygulamada kullanmak.

- Sunulan eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin uzman bir kadro tarafından verilmesini sağlamak.

- Hizmet içi eğitimler ile çalışan kalitesini artırmak.

- Kuruma devam eden bireylerin ve ailelerin hak ettiği sevgi, saygı ve özeni görmelerini sağlamak.

- Her zaman meslek etiğine uygun çalışmak.

- Kurum içi ve dışında ekip ruhu ile çalışmak.

- Yönetim ve eğitim faaliyetlerini ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları'nı esas alarak yürütmek.

- “Özel Eğitim”, “Rehabilitasyon” ve “Engelli” kavramlarını tüm içerikleriyle topluma benimsetmek.

- Performans esaslı bir yönetim anlayışı benimsemek.

- Aile eğitimlerine ve danışmanlığına önem vermek.

- Hayal gücümüzü geniş tutmak, eğitim ve tedavide değişik alternatifler ile çözüm yollarını genişletmek.

- Kurum kültürünü oluşturmak ve devamını sağlamak.

- Etik prensipler doğrultusunda, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon kurmak ve ortak hareket edebilmek.

- Hizmette kaliteyi; özel eğitime ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireyin gelişimi ve ailelerin memnuniyeti içerisinde aramak.

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon ile “yapılacak çok şey var” ve “her şey her şeye rağmen olabilir” kavramlarını içten söyletebilmek.

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyona ihtiyaç duymayan bir toplum profili oluşturmak adına gerekli bilginin ve alt yapının oluşmasını sağlamak. 

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon’un önemini anlatmak.  
Her Hakkı Saklıdır © Özel Üçboyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. btwebs web Solutions